OM OSS

Vi forsøker å etterleve levering av høy kvalitet i alle deler av prosessen, slik at alle våre kunder skal bli 100% fornøyd med vårt arbeid.  Vårt hovedfokus ligger i service og ny-installasjon av anlegg for privatkunder og bedrifter. 

Fag Bad & VVS er utstyrt med komplette servicebiler og moderne utstyr, samt alt av spesialverktøy for å kunne utføre alle oppdrag effektivt og av høy kvalitet. Vi har som mål å alltid være oppdatert når det kommer til forskrifter og kursing, så vi gjennomfører årlig alt av nødvendige kurs og lisenser. Ved ferdigstilling av arbeid mottar du en sluttkontroll og samsvarserklæring. Dette for å kvalitetssikre at installasjonen er i henhold til lover og forskrifter. 


Målsettingen for vår virksomhet er å skape økonomisk grunnlag for å utvikle et konkurransedyktig og faglig selskap. Det betyr at vi strekker oss langt for å gi deg den beste løsningen for ditt behov, godt fulgt opp med råd og tips. At vi har en lojal og stabil kundekrets, tar vi som et tegn på at vi leverer godt håndverk.


GODKJENT FOR ANSVARSRETT

Vi har sentral godkjenning. Godkjenningen tildeles av Direktoratet for byggkvalitet til bedriften som har dokumentert at foretaket innehar tilstrekkelig fagkompetanse til å kunne frembringe et sluttprodukt med den kvalitet eller beskaffenheten om er fastsatt i plan- og bygningslovgivningen.

Foretaket er gitt følgende sentrale godkjenning :

  • Utførsel av Sanitærinstallasjoner i tiltaks klasse 1
  • Utførelse av Slukkeinstallasjoner i tiltaks klasse 1
  • Utførelse av Vannforsynings- og avløpsanlegg i tiltaks klasse 1
  • Utførelse av Varme- og kuldeinstallasjoner i tiltaks klasse 1
VI ER MEDLEM AV  -VVS FAGMANN-

VVS Fagmann er en medlemsorganisasjon, bestående av nærmere 600 selvstendige rørleggerbedrifter over hele landet.

I hverdagen som en dyktig fagmann og håndverker, har din Vvs Fagmann, i ditt nærområde, god produktkunnskap, bred erfaring og kompetanse. Din Vvs Fagmann kan gi deg verdifulle råd til gode løsninger, som skal vare over tid, ved både rehabilitering og nybygg.

VVS FAGMANN


Din VVS fagmann har fokus på blant annet fagområdene energi-økonomisering og vannbåren varme. Dette for bedre utnyttelse av blant annet energi og miljø.
Ta derfor din VVS Fagmann med på råd allerede i startfasen av ditt prosjekt, for å oppnå et best mulig sluttresultat.

 


 
 
Post
Ring
Om
Instagram